elen

Φυσικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Ξύλου

Mηχανικές Iδιότητες του Ξύλου

 

Αντοχές

Η σχέση βάρους και αντοχής του ξύλου είναι καλύτερη από συνηθισμένα υλικά κατασκευών.

 

Υλικό Αντοχή (κάμψη) Kg/cm2 Πυκνότητα Kg/m3 Λόγος Αντοχής/Βάρους
Σύνθετη Ξυλεία (κατηγορία I) 140 490 0,285
Δομικός Χάλυβας St 37 (Φωρτ. H) 1400 7800 0,179
Ολόσωμη Ξυλεία 85 550 0,155
Σκυρόδεμα 80 1800 0,045

 

Τα ξύλα του σκελετού , αλλά ,και της στέγης είναι από κωνοφόρα δέντρα (ελατό, πεύκο) Σουηδίας και Τσεχίας. Τα συγκεκριμένα δέντρα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν εκεί αναπτύσσονται με αργούς ρυθμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ,το συγκεκριμένο είδος ξυλείας να είναι εξαιρετικά συμπαγές και ανθεκτικό σε σύνθλιψη και κάμψη. Επίσης, όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί η εταιρεία, “ΜΑΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ” , τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιοτικού και τεχνικού ελέγχου υλικών παρέχοντας σας έναν :

  • ευχάριστο,
  • ασφαλή και
  • άφθαρτο στο χρόνο χώρο διαμονής!

Η Πυκνότητα του Ξύλου

Το ξύλο έχει χαμηλή πυκνότητα περίπου 500kg/m3, ενώ ο χάλυβας φθάνει τα 7.800kg/m3 και το σκυρόδεμα 2.400kg/m3.

Λόγω αυτής της χαμηλής πυκνότητας και της υψηλής του αντοχής, κατασκευές από ξύλο είναι περίπου 8 φορές ελαφρότερες από τις κατασκευές σκυροδέματος και πλινθοδομής.

Συνέπεια αυτής της χαμηλής πυκνότητας, προκύπτει υπεροχή της ξύλινης κατασκευής, λόγω απλουστεύσεως του έργου της θεμελιώσεως, της μεταφοράς κ.λπ.

 

H Συμπεριφορά του Ξύλου στις Κρούσεις και σε άλλες Καταπονήσεις

Καταπονείται ελάχιστα σε κρούσεις και κραδασμούς και, μόνο στην επιφάνειά του, και δεν αλλοιώνεται εσωτερικά από αυτούς, αφού είναι ικανό να απορροφήσει την κρουστική ενέργεια..

Το ξύλο ανθίσταται αποτελεσματικά στις μετατοπίσεις, εκεί που άλλα δομικά υλικά ρηγματώνονται.

Η υπεροχή της ξύλινης κατασκευής στη σεισμική καταπόνηση είναι καταφανής. Τα κτίρια με ξύλινο σκελετό είναι η ασφαλέστερη κατασκευή που μπορεί να βρεθεί κανείς κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Οι κατασκευές από ξύλο, με σωστή μεθόδευση στον τρόπο κατασκευής, παρέχουν ασφάλεια σε μεγάλες σεισμικές καταπονήσεις.

 

Θερμομονωτικές Ιδιότητες του Ξύλου

Το ξύλο θεωρείται παραδοσιακό θερμομονωτικό υλικό. Υπάρχουν βέβαια σύγχρονα υλικά όπως ο πετροβάμβακας που έχουν πολύ καλύτερη θερμομονωτική ικανότητα, αλλά ο συνδυασμός αυτών των υλικών με το ξύλο σαν φέρουσα κατασκευή αποδίδει άριστα αποτελέσματα.

Το σκυρόδεμα και η πλινθοδομή έχουν πολύ μεγαλύτερη αγωγιμότητα και σχηματίζουν το φαινόμενο της "θερμικής γέφυρας" που προκαλεί ψυχρά ρεύματα και υγροποίηση υδρατμών σε εσωτερικούς χώρους.

Ο πίνακας συγκρίνει τη θερμομονωτική ικανότητα ξύλου με άλλα οικοδομικά υλικά.

Υλικά Θερμο - αγωγιμότητα W/(mK) Σχέση με Λευκή Ξυλεία
ΛΕΥΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 0,11 1,0
Ερυθρά Ξυλεία 0,51 4,63
Μάρμαρο 2,60 23,63
Σκυρόδεμα 1,21 11
Υαλοπίνακας 0,78 7,1
Αμιαντοσανίδα 0,74 6,73
Τούβλο 0,66 6,0
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 0,21 1,91
Χαρτί 0,13 1,18
Πλανίδια (Ξύλου) 0,059 0,54
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 0,038 0,34
Φελιζόλ 0,030 0,27

 

Η Χημική Αντίσταση

Αυτή είναι σημαντική σε πολλές χημικές ουσίες και φυσικά δεν οξειδώνεται, όπως ο χάλυβας και αντέχει περισσότερο από το σκυρόδεμα σε αλκαλικές ουσίες.

 

Η Ηλεκρτική Αγωγιμότητα

Το ξύλο είναι μονωτικό υλικό. Χρησιμοποιείται για στύλους μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Το ξηρό ξύλο έχει αγωγιμότητα από 1013 μέχρι και 1016Ohms-meters (καλύτερο από γυαλί).

Η αγωγιμότητα μειώνεται μεταξύ 1.000 και 10.000 Ohm-meters όταν το ξύλο είναι διαποτισμένο (σαν το καθαρό νερό).

 

Η Διαστολή του ξύλου απο υγρασία

Το ξύλο με υγρασία (άνω 24%) έχει σταθερές διαστάσεις. Κάτω από το σημείο κορεσμού των ινών οι μεταβολές στην υγρασία επιφέρουν διόγκωση ή συρρίκνωση αντίστοιχα, στα κυτταρικά τοιχώματα του ξύλου.

Η ξυλεία είναι ανισοτροπικό υλικό. Η μέγιστη διαστολή συμβαίνει στην κατεύθυνση των ετήσιων δακτυλίων (εφαπτομενικά), κατά το ήμισυ όταν διασχίζει τους κύκλους (ακτινικά) και ελάχιστα στην κατεύθυνση των ινών (διαμήκη).

Είδος Ξυλείας Εφαπτομενικά Ακτινικά Διαμήκη
Λευκή 6% 2% 0,1%
Ερυθρά 7% 4% 0,2%

 

Η Θερμική Διαστολή του Ξύλου

Κατά την κατεύθυνση των ινών η θερμική διαστολή είναι ανεξάρτητη του είδους. Στην άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ακτινικά, η διαστολή είναι πιο σημαντική περίπου 5 έως 10 φορές μεγαλύτερη από τη διαμήκη διαστολή.

Όταν ένα ξύλο με 8%-20% υγρασία θερμαίνεται, αρχικά διαστέλλεται λόγω αύξησης θερμοκρασίας, αλλά με την επαρκή πάροδο χρόνου συστέλλεται λόγω αποξήρανσης με αποτέλεσμα να εμφανίζεται συρρίκνωση.

 

  • Προβολές: 37059
e-genius.gr ...intelligent web software
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ